OM OSS

inFuture er et ledende rådgivningsmiljø innen strategi og innovasjon, med spesielt fokus på forretningsutvikling for tjenesteytende virksomheter

LES MER

TJENESTER

inFuture tilbyr fremtidsanalyser og råd-givning innen strategi og innovasjon til tjenesteytere i privat og offentlig sektor

LES MER

INNSIKT

Gjennom vårt arbeid har vi opparbeidet oss kunnskap om mange problemstillinger. Dette deler vi med deg på våre temasider eller gjennom våre kvartalsbrev

LES MER