Om oss


Om oss

bulb-themes

Verden blir stadig mer omskiftelig. Fremtiden blir derfor viktigere i våre strategiske vurderinger. Vi må evne å løfte tankene, samtidig som vi reduserer gjennomføringsrisiko. Derfor kombinerer inFutures rådgivere det kreative og det analytiske. Vi vektlegger det kreative, visuelle og kundenære. Det konkretiserer de strategiske opsjonene, gjør dem testbare og avdekker deres attraktivitet. Samtidig verdsetter vi tallbaserte analyser. Det viser strategiens finansielle gjennomførbarhet. Vi er allsidige både som selskap, og som individer. Samlet har våre partnere hatt ansvar for Norges største fusjon innenfor tjenestesektoren, bygget innovasjonssatsingen som løftet et finanskonsern inn på listen over Norges 25 mest innovative selskaper, og skrevet fagbøker innen elektronisk forretningsdrift som har vært pensum på universitet og høyskoler. Vi har tung analytisk bakgrunn fra både teoretisk matematikk og finansiell analyse, samtidig som vi har hatt ansvar for brukeropplevelse, prototyping og visuell historiefortelling i tjenestesektoren.


 • Svein Aaser Partner og styreleder
  • Svein Aaser

   Svein har vært partner og styreleder i inFuture siden 2008. Svein har mer enn 30 års erfaring som toppleder i norsk og internasjonalt næringsliv. Han dekker først og fremst kompetanseområdene strategisk ledelse, strategi og fusjoner/oppkjøp/allianser.

   Linkedin
 • Nikolai Stefanovic Partner
  • Nikolai Stefanovic

   Nikolai gründet inFuture i 2008 med Camilla Tepfers. Nikolai har 25 års erfaring fra strategi, fusjoner/oppkjøp, store investeringsprogrammer i digitale tjenester og omstillingsprosjekter. Han har omfattende bransjeerfaring fra finans, hvor han blant annet har planlagt og ledet gjennomføringen av flere større fusjoner, oppkjøp og geografiske ekspansjoner. Nikolai har ledet strategiprosjekter for tjenesteytere og handelsaktører, ofte drevet av de muligheter digitalisering gir for ny vekst og mer effektiv drift. Hans kompetanseområder omfatter strategi, digital strategi, fusjon/oppkjøp, allianser og endringsledelse.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Prosjektleder for konsernstrategi bank

   Prosjektleder forretnings- og digitalstrategi for byggevareaktør

   Prosjektleder digital strategi for bilimportør-/forhandler

   Prosjekt- og integrasjonsleder fusjon bank

   Rådgiver grensekryssende fusjon betalingsformidling

   Tidligere arbeidsforhold

   Leder konsernstrategi og konsernutvikling DNB

   Leder for DNBs digitale investeringsprogram

   Styreleder Nordlandsbanken og styremedlem ulike virksomheter

   Manager Accenture

   Forsker FFI

   Utdanning

   Siviløkonom NHH

   Topplederprogram DNB

   Annet

   Styremedlem CSI (Center for Service Innovation), 2009-2010

   Ansvarlig for DNBs kontakt med forskningsinstitusjoner og deltagelse i forskningsprogrammer

   Les mindre Les mer
 • Camilla Tepfers Partner
  • Camilla Tepfers

   Camilla har etablert inFuture sammen med Nikolai. Hun har 20 års erfaring som rådgiver, fagbokforfatter og innovasjonsdirektør. Camilla har spesialisert seg på elektronisk forretningsdrift, innovasjon og fremtidsstudier. Dette har preget både hennes karriere og forfatterskap.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Prosjektleder og rådgiver: strategisk fremtidsstudie for stort, norsk finanskonsern

   Prosjektleder og rådgiver: fremtidsbilder, konsepttest og digital strategi for norsk reiselivsdestinasjon

   Rådgiver og konseptutvikler: konsernstrategi varehandel, byggevare

   Rådgiver og konseptutvikler: digital strategi bilindustri

   Prosjektleder og rådgiver: fremtidsstudie Fremtidens arbeidsliv

   Tidligere arbeidsforhold

   DNB (da DnB NOR): Leder for DnB NOR Innovasjon, tatt initiativ til og bygget opp konsernets innovasjonssatsing, 2000-2008

   NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: Universitetslektor II, elektronisk handel, 2001-2007

   Icon Medialab AS / McCann Thunder House: Rådgiver, e-handelsansvarlig, 1998-2000

   NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: Vit.ass systemering, motivasjonskurs matematikk, 1995-1998

   Grafisk presentasjon: Medgrunder, 1991-1998

   Utdanning

   NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: Sivilingeniør, MSc

   Styreverv – nåværende

   PSI Group ASA

   Dyreparken i Kristiansand

   Forskningsrådets innovasjonsdivisjon

   Styreutvalget for forskningsinfrastruktur

   Styreverv – tidligere

   GC Rieber Eiendom

   Postbanken Eiendom

   Mobilselskapet Hello Norway AS

   SINTEF

   SINTEF IKT

   Regionale forskningsfond, hovedstadsregionen

   Oslo Cancer Cluster

   Forskningsrådets Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA)

   DnB NORs investeringskomité (investeringer 25-250 mill.kr)

   Publikasjoner

   Bok: Film quiz, hotshot!, Tapir Akademisk Forlag, 2003

   Bok: Konsumentkrigen, Cappelen Akademisk Forlag, 2001

   Bok: Elektronisk handel – fra buzz til biz, Tapir Akademisk Forlag, 2002, 2000

   Bok (medforfatter): Innføring i informasjonsteknologi , Tapir Akademisk Forlag, 2009, 2004, 2003, 2001, 1999, 1998

   Paper: BASE – fundamentals of web system design, IFIP Working Conference 8.1, Beijing, 1998

   Bok: Elektronisk handel på Internett, Tapir Akademisk Forlag, 1997

   Les mindre Les mer
 • Øystein T. Berg Partner
  • Øystein T. Berg

   Øystein har vært partner i inFuture siden oktober 2008, da han kom fra stillingen som leder av DnB NOR Innovasjon. Øystein har 15 års erfaring som rådgiver og leder for forretningsutvikling og innovasjonsenheter. Han har lang erfaring fra innovasjons- og endringsinitiativ i større virksomheter, i skjæringspunktet mellom kunder, prosesser og teknologi. Hans kompetanseområder inkluderer strategiutvikling, fremtidsanalyser, kanalsamspill og tjenestedesign. Øysteins analytiske tilnærming er forankret i hans hovedfag i matematikk, samtidig som han har en spesiell interesse for kreative prosesser og massenes visdom som beslutningsverktøy. Han er en etterspurt foredragsholder bl.a. om tema knyttet til teknologi og fremtidens arbeidsliv.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Konsernstrategi i varehandel

   MOVON: Verdiskapende mobile løsninger i varehandelen (Forskningsprosjekt med COOP Handel Norge og NHH, støttet av Forskningsrådet gjennom BIA-programmet)

   Fremtidens arbeidsliv: Fremtidsstudie med trendanalyse for Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH)

   Tidligere arbeidsforhold

   DnB NOR, leder iLab / leder DnB NOR Innovasjon, 2006 – 2008

   Accenture, Analyst / Consultant / Manager 1998 – 2006

   Utdanning

   Cand.Scient. med hovedfag i matematikk, NTNU (1997)

   Mag., AVH (1995)

   Annet

   Hovedfagsoppgave: ”Extreme points and relations on quasi-measures in compact Hausdorff spaces”.

   Les mindre Les mer
 • Olav Senstad Partner
  • Olav Senstad

   Olav har vært partner i inFuture siden 2008, da han kom fra stillingen som ansvarlig for brukeropplevelse og design i DNBs nettbank. Hans hovedkompetanse ligger innen internettløsninger, der typiske oppgaver er utredninger, konseptutvikling, prototyping, visualisering og arbeid med brukeropplevelse. Olav er sivilingeniør i data fra NTNU, med spesialisering innen systemering og elektronisk handel. I arbeidslivet har han ofte fokusert på skjermbildet som treffer brukeren, og pleier å si «tegn tidlig, og tegn ofte».

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Spesifisere og brukerteste ny navigasjon og meny for nettsted overfor bedrifter

   Konseptutvikling og deltagelse i implementasjon av nettbutikk i byggevarehandel

   Utvikling av powerpointmal med kurs for interesseorganisasjon

   Tegning av fremtidsbilde for stort norsk finanskonsern

   Tidligere arbeidsforhold

   DnB NOR Bank ASA, Ansvarlig brukeropplevelse og design, 2007 – 2008

   DnB NOR Innovasjon, Ansvarlig iSenter samt konsulent, 2005 – 2007

   Tankeverket AS, Verksmester, 2003 – 2005

   Sivilingeniør Olav Senstad, Enkeltpersonsforetak, 2003

   Galaxy Republic (SuperOffice), Konseptutvikler, 2000 – 2002

   Thunder House / Icon Medialab, Internettkonsulent, 1999-2000

   Utdanning

   Sivilingeniør NTNU, institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, 1999

   Les mindre Les mer
 • Robert Bykvist Partner
  • Robert Bykvist

   Robert har vært ansatt i inFuture siden utgangen av 2012, da han kom fra stillingen som Associate i Arkwright. Siden uteksamineringen som sivilingeniør fra NTNU og Boston University i 2009 har Robert jobbet med strategiutvikling og investeringsvurderinger. Robert har spesiell kompetanse innen kvantitative analyser og beslutningsstøtte.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Prosjekterfaring fra mer enn tolv oppkjøp på tvers av flere industrier

   Konsernstrategi for en landets største banker

   Vekststrategi for en av landets største sportskjeder

   Strategi for Norges største aktør i den tjenesteytende næringen

   Marginforbedrende prosjekter inkl. 10% reduksjon av den faste kostnadsbasen

   Tidligere arbeidsforhold

   Posten Norge, Konserntrainee, 2009-2010

   Arkwright, Associate, 2010-2013

   Utdanning

   M.Sc. Industriell Økonomi og Ledelse, Entreprenørskap og forretningsutvikling, NTNU (2009)

   Business development, School of Management, Boston University (2008)

   Annet

   Styremedlem i Lid&Wiken

   Beste studentide, Venture Cup (2008)

   Korporal Fjernoppklaring (2004)

   Les mindre Les mer
 • Erik Svensrud Partner
  • Erik Svensrud

   Erik har vært ansatt i inFuture siden 2013, da han kom fra stillingen som Consultant i Capgemini Consulting. Hans kompetanseområder omfatter blant annet fremtidsanalyser, scenarioprosesser, design av nye kundereiser, kanalsamspill, samt vekststrategier basert på økt presisjon i salgs- og markedsføringsaktiviteter. Erik har en sterk akademisk plattform bestående av en sivilingeniørgrad fra NTNU og en mastergrad i finans og investeringer fra Durham University. Erik har spesielt interesse for å kombinere kvantitative analyser med kreative løsningsforslag.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Business case for konsernstrategi i bank

   Prediksjonsmodellering salg for bank

   Design av kundereiser og digital strategi for bilimportør-/forhandler

   Fremtidsstudie og scenarioanalyse for finanskonsern

   Tidligere arbeidsforhold

   Capgemini Consulting, Consultant, 2011 – 2013

   Utdanning

   M.Sc. Finance & Investment, M&A, Durham University (2011)

   M.Sc. Industriell Økonomi og Ledelse, Entreprenørskap og forretningsutvikling, NTNU (2010)

   Gründerskolen, Management, Boston University (2009)

   Annet

   Publisering: Innovation in Large Corporations: a Development of the Rudimentary Theory of Effectuation, Academy og Strategic Management Journal (2012), Vol. 11(1)

   Teknas Innovasjonspris (2009)

   Vinner av forretningsplankonkurransen Venture Cup (2009)

   Les mindre Les mer
 • Bjørn Heineman Principal
  • Bjørn Heineman

   Bjørn har vært ansatt i inFuture siden 2014, da han kom fra stillingen som Associate 2 i Arkwright Consulting. Hans kompetanseområder omfatter blant annet vekststrategier, fremtidsanalyser, marked- og konkurrentanalyser, kanalsamspill, M&A samt kommersiell og finansiell Due Diligence. Bjørn har en sterk akademisk plattform bestående av en sivilingeniørgrad i Industriell Økonomi fra NTNU med utveksling til ETH Zürich. Bjørn har spesielt interesse av kvantitativ analyse i kombinasjon med innovativ forretningsutvikling.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Business case konsernstrategi innen retail

   Fremtidsanalyse for reiselivsnæringen

   Vekststrategi og markedsanalyse for O&G

   Tidligere arbeidsforhold

   Arkwright Consulting, Associate 2, 2012-2014

   Advokatfirmaet Selmer, Strategi og Finans, Intern, 2009

   Utdanning

   M.Sc. Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Finans, NTNU (2012)

   Utveksling, Department of Management, Technology & Economics, ETH Zürich (2011)

   Annet

   Vinner av TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) (2008)

   Beste term paper i faget ‘Energy Economics & Policy’ på ETH Zürich med ‘The Green Battery of Europe’ (2011)

   Vinner av diverse case konkurranser: ‘Strategic Management’ og ‘Industry & Competitive Analysis’ (ETH 2011), A.T. Kearney (2008), Accenture (2007)

   Mindre Les mer
 • Trygve Lie Manager
  • Trygve Lie

   Trygve har vært ansatt som Manager i inFuture siden 2016, da han kom fra stillingen som Consultant i Accenture. Hans kompetanseområder omfatter strategisk analyse, konseptutvikling og utarbeidelse av nye forretningsmodeller. Trygve er opptatt av å forstå makro- og mikrotrender og hvordan nye forretningsmuligheter kan skapes. Han har også erfaring med prosessoptimering, endringshåndtering og verdirealisering i større omstillingsprosjekter. Trygve liker å teste ut nye digitale konsepter, bl.a. innen delingsøkonomien hvor han er medlem av flere bildelingsløsninger og leier ut en leilighet på Airbnb. Han har en M.Sc. i Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Konsept- og forretningsutvikling for bilimportør-/forhandler

   Prosessoptimering og implementering for aktør innen flyplassdrift og lufttrafikktjenester

   Analyse og utvikling av nye forretningsmodeller for transportoperatør og administrasjonsselskap

   Design av kundereiser og analyse av løsninger for integrerte transport- og mobilitetsløsninger for Fornebu

   Endringshåndtering og verdirealisering for Forsvaret

   Strategisk analyse for infrastrukturselskap

   Tidligere arbeidsforhold

   Accenture Consulting, Consultant, 2011 – 2016

   Utdanning

   M.Sc. Applied Economics and Finance (2011)

   B.Sc. International Business & Politics (2009)

   Annet

   Publisering: Integrerte transportløsninger på Fornebu – SmartCity Bærum (2014)

   Publisering: Value Creation in Private Equity (2011)

   Publisering: The Politics of Housing Booms and Busts (2009), forskningsassistent og bidragsyter

   Les mindre Les mer
 • Michael Fridman Manager
  • Michael Fridman

   Michael har vært Senior Consultant i inFuture siden 2016, da han kom fra stillingen som Senior Consultant i Capgemini Consulting. Michael arbeider hovedsakelig innen markeds- og kundedimensjonen. Han har bred erfaring fra ledelse av komplekse og analysetunge prosjekter og strømmer innen salg og markedsføring, som merkesvareutvikling, B2B vekststrategi og optimering av salg- og ordreprosesser. Han har også erfaring med lede ansatte gjennom endringsprosesser. Michael har M.Sc. i Business og administrasjon med fokus på teknologiledelse fra Universitetet i Lund.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Interim leder salgsanalyse og -støtte, datterselskap i Sverige innen et nordisk energikonsern

   Interim leder merkevare og kommunikasjon, datterselskap i Finland innen et nordisk energikonsern

   Strømleder for utvikling av ny digital plattform, Nordisk telekomselskap

   Strømleder for B2B vekststrategi, datterselskap i Sverige innen et nordisk energikonsern

   Prosjektleder for etablering av felles markedsdatabase på tvers av to energiselskap

   Tidligere arbeidsforhold

   Capgemini Consulting, Senior Consultant, 2015

   Capgemini Consulting, Consultant, 2012 – 2014

   Vestas, Intern på markedsavdeling, 2011

   Utdanning

   M.Sc. in Business Administration with a focus on Technology Management, Lund University (2012)

   Utveksling, Hong Kong University of Science and Technology, (2009)

   Annet

   Stabassistent, Försvarsmakten (2007)

   Mindre Les mer
 • Anders Frostrud Manager
  • Anders Frostrud

   Anders har vært Senior Consultant i inFuture siden 2016, da han kom fra stillingen som Senior Associate i PwC Consulting. Hans kompetanseområder omfatter blant annet vekststrategier, verdikjedeposisjonering og markeds- og konkurrentanalyser. I tillegg har han erfaring fra store omstillingsprosjekter og organisasjonsendringer. Anders har M.Sc. i Økonomi og Administrasjon med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Konseptutvikling for eiendomsmegling

   Verdikjedeposisjonering for et selskap i Advertising Technology-bransjen

   Vekststrategi for et selskap i informasjonshåndteringsbransjen

   Tidligere arbeidsforhold

   PwC Consulting, Senior Associate, 2014-2016

   PwC, Associate/Trainee, 2012-2014

   Summer Intern Danske Bank

   Utdanning

   M.Sc. Finans, Norges Handelshøyskole (2012)

   Utveksling University of California, San Diego (2012)

   B.Sc. Økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole (2010)

   Annet

   Vært gjesteforeleser på NHH

   Les mindre Les mer
 • Kari Clifford Senior Consultant
  • Kari Clifford

   Kari har jobbet i inFuture siden sommeren 2014, da hun kom fra en stilling som UX-designer i Kantega. Med en sivilingeniørgrad fra NTNU bestående av en kombinasjon av industriell design og industriell økonomi (Entreprenørskolen) har Kari med seg en analytisk tilnærming til problemløsing og lang erfaring med bruk av kreativ metodikk. Hennes hovedkompetanseområder omfatter idéutviklingsprosesser, design av kundereiser, tjenesteutvikling med særlig fokus på innsiktsarbeid og interaksjonsdesign, bruk av scenario og personas, prototyping, visualisering og digital strategi. Kari har stor interesse for tidligfase utvikling av nye digitale tjenester som skaper verdi for kunde og bruker.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Konseptutvikling og metodikkutvikling for innovasjonsprosess for aktør innen varehandel

   Mobil strategi og prosjektledelse for utvikling av app for samvirke

   Visualisering av kundereise og UX-design av  nettsider for aktør innen reiseliv

   Støtte til brukeropplevelse og visualisering for økonomi-portal

   Tidligere arbeidsforhold

   Kantega, Konsulent, 2013 – 2014

   Utdanning

   M.Sc. Industriell Økonomi og Ledelse, Entreprenørskap og forretningsutvikling, NTNU (2013)

   Gründerskolen, Management, Boston University (2012)

   Les mindre Les mer
 • Kamilla Vedeler Senior Consultant
  • Kamilla Vedeler

   Kamilla startet som Senior Consultant i inFuture i 2016. Hun er utdannet siviløkonom fra BI og NHH, og har tidligere jobbet i Accenture Consulting med kundeopplevelser i salg, service og markedsføring. Kamillas kompetanse favner blant annet om kartlegging av kundereiser, konseptutvikling, prosessledelse, digitalisering, analyser og strategi. Kamilla er kjent for å være veldig kreativ og er svært opptatt av unike kundeopplevelser.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Omnikanal og digitale kundeopplevelser for norsk transportselskap (tilbud)

   Prosesskartlegging av salg og kundeservice for norsk aktør innen produksjon og landbruk

   Global netthandel for stort internasjonalt klesmerke

   Intern samarbeidsplattform Salesforce.com for norsk aktør innen produksjon

   Tidligere arbeidsforhold

   Accenture Consulting, Analyst, 2014 – 2016

   Accenture, Summer intern, 2013

   Utdanning

   Master i Strategi og Ledelse, NHH (2014)

   Bachelor i Økonomi og Administrasjon, BI (2012)

   Bachelor i Internasjonal Markedsføring, BI (2011)

   Annet

   Publisering: Prosessledelse i Norske selskaper (2014), Harry Potter generasjonens forventninger til magi i produkter og tjenester (2016)

   Les mindre Les mer
 • Ingeborg Paulsrud Senior Consultant
  • Ingeborg Paulsrud

   Ingeborg startet som Senior Consultant i inFuture i starten av 2017. Da kom hun fra stillingen som Senior Consultant i Deloitte Consulting. Hennes kompetanseområder omfatter blant annet strategi, prosjektledelse, fremskrivningsanalyser, operasjonell effektivitet, kontinuerlig forbedring og tjenestedesign i relasjon til operasjonelle aktiviteter. Ingeborg er utdannet sivilingeniør innenfor industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med mastergrad innenfor anvendt økonomi og optimering. Ingeborg har gode analytiske evner og er opptatt av å presentere analyseresultater og ideer på en pedagogisk og oversiktlig måte.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Dataanalyser og -utforskning for opplevelsesnæringen i Norge

   Konseptutvikling av digitalt kundeprogram for stor norsk matvareprodusent

   Utvikling av fremtidsbilder for norsk forskningsorganisasjon

   Fremskrivnings- og fremtidsanalyser innenfor helsesektoren

   Omstillingsstrategi for helseforetak

   Metodeutvikling av tjenestedesign  (internprosjekt)

   Tidligere arbeidsforhold

   Deloitte AS, Consulting, 2013-2017

   Utdanning

   M.Sc. Industriell økonomi og teknologiledelse, Anvendt økonomi og optimering, NTNU (2013)

   Annet

   Lean Six Sigma Green Belt og Yellow Belt (Deloitte, 2015-2016)

   Les mindre Les mer
 • Audun Ervik Senior Consultant
  • Audun Ervik

   Audun startet som Senior Consultant i inFuture i 2017. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, og har tidligere jobbet i Accenture Consulting med prosessforbedring, prosjektledelse og endringsledelse. Auduns kompetanse er blant annet innenfor analyser, prosessledelse, digitalisering og strategi.

   Linkedin
  • Utvalgt prosjekterfaring

   Mobil strategi for norsk aktør innen produksjon og landbruk

   Prosessforbedring av globale finansprosesser for et internasjonalt rådgivingsselskap

   Globalt CRM prosjekt for et internasjonalt rådgivingsselskap

   Tidligere arbeidsforhold

   Accenture Consulting, Consultant, 2014 – 2017

   Utdanning

   Master i Finansiell Økonomi, NHH (2014)

   Utveksling, samfunnsøkonomi, bachelor (U.C. Berkeley) og master (Columbia Uni.)

   Les mindre Les mer