INFUTURE KOMBINERER STRATEGI OG INNOVASJON FOR Å SKAPE LØNNSOM VEKST

Dagens tjenesteytende virksomheter møter stadig mer kompetente kunder og tøff konkurranse som legger press på marginene. For å oppnå lønnsom vekst må tjenesteytere øke salg og styrke kundebetjening samtidig som de har full kontroll på sine kostnader. Vår erfaring er at mange virksomheter har behov for innovative forretningsmodeller som utfordrer gårsdagens tankesett.

inFuture tilbyr rådgivningstjenester som skaper lønnsom vekst ved et samspill mellom fysisk og digital betjening. Vi har utviklet et eget metodeverk for fremtidsanalyser, strategi og tjenesteinnovasjon tilpasset tjenesteytende næringer. Vi kombinerer kreative metoder for å visualisere og teste kundeopplevelser med kvantitative analyser for å beregne verdiskaping.

Våre tjenester og metoder er blitt til gjennom egen erfaring som operative ledere i internasjonale virksomheter.

inFuture støtter virksomheter i å utvikle og implementere konsern- og forretningsstrategier.

FREMTIDSANALYSE

inFuture utformer trendanalyser, fremtidsbilder og scenarierLES MER

STRATEGI

inFuture støtter virksomheter i å utvikle og gjennomføre konsern- og forretningsstrategi
LES MER

INNOVASJON

inFuture støtter virksomheter i utvikling av nye konsepter og tjenesterLES MER